Selecteer een opleidingstype

3e graad BSO optie vrachtwagenchauffeur

Tijdens het 5e en 6e leerjaar van het secundair beroepsonderwijs kan deze optie in de hiernavolgende scholen gekozen worden.
Het succesvol beëindigen van de studie resulteert in :

  • een Europees vakbekwaamheidsattest
  • een rijbewijs C -E
  • een ADR - getuigschrift D, A en B. (ADR staat voor de vervoer van gevaarlijke goederen)

Aansluitend op het 6e jaar kan een 7e specialisatiejaar "vrachtwagenchauffeur" gevolgd worden. Dit jaar is stage-gericht en kan een gehomologeerd diploma hoger secundair onderwijs opleveren.

 VDAB - centra voor opleiding van vrachtwagenchauffeur

Deze centra staan open voor zowel werkzoekende als werkende jongeren. Met deze voltijdse opleiding van circa 15 weken kan het attest van vakbekwaamheid voor vrachtwagenchauffeur behaald worden, het rijbewijs CE en het ADR-getuigschrift.